In english RSS Magnus Betnér

Sverigedemokraterna del 5

Överväldigande glad och positiv respons på den här serien, tack för det! Lite rädd blir man ju däremot av den negativa responsen. Inte bara är många av kommentarerna oerhört korkade, de vill dessutom inte lyssna till vare sig logiska argument eller ens till siffror. Ni som läser det här och överväger att rösta på SD, snälla ta er tid att kolla upp siffror och påståenden från SD och deras sympatisörer. Det är ganska enkelt och deras siffror stämmer helt enkelt inte. Så fort man visar på det så kommer nya fantasi-siffror. Därför att de “politiskt inkorrekta” inte bryr sig om vad som är sant eller inte. De vill inte ha hit några invandrare. Punkt. Visar man att massinvandringen i själva verket inte är någon massinvandring så börjar de hävda att problemet är att 80% av de som kommer hit är män (varför det nu skulle vara ett problem om det vore så, vilket det inte är. Det är ungefär 50/50). Visar man att det inte stämmer så är problemet att de inte kan läsa eller skriva och någon enstaka gång lyckas någon av rasisterna försäga sig och börja svamla om hudfärg och intelligens.

Det vanligaste argumentet mot invandring är nog att det kostar pengar. Det är inte ovanligt att siffror upp emot 300 miljarder om året nämns, även om Sverigedemokraterna själva har skärpt sig ett snäpp (därför att de också fattar att de siffrorna inte stämmer) och oftast talar om “tiotals miljarder.”

Så vad kostar invandringen då? Ja… Det beror naturligtvis på hur man räknar. Sverigedemokrater och andra rasister vill gärna att man räknar in kostnader som i själva verket inte alls är kostnader för invandring, utan kostnaden för att ha medborgare i ett land. Typ polisiära insatser, sjukvård och allt annat som vi etniska svenskar förväntar oss att få utan att någon gnäller om att vi kostar. Det är ju ingen som för fram argumentet att arbetarklassen kostar pengar om de är överrepresenterade i viss brottsstatistik eller har fler alkoholister (om det är så vet jag inte, men ni fattar poängen), ingen argumenterar att värmlänningar som vägrar flytta är dyrare när de blir av med jobben. Ingen pratar om att de flesta som läser det här för tillfället är dyrare för samhället än han som skrivit det. Och så vidare. Men när det kommer till invandrare så är det i vissa kretsar legitimt. Idiotiskt och dessutom missvisande säger jag. Men visst, vi räknar lite.

Om man tittar i Statens årsredovisning och bläddrar fram bilaga 6 så kan man lätt se vad som kostar oss vad.

Samtliga poster under Migration blir tillsammans 6,5 miljard. Det är de direkta kostnaderna för invandring. Och i det räknas alltså de nästan 40 000 svenska medborgare som flyttar in och ut ur Sverige varje år in. Det är alltså inte en kostnad som helt tillfaller gruppen “invandrare” Utan också gruppen “svenskar” Här ingår hela Migrationsverket, samt andra kostnader man får förmoda att Sverigedemokraterna vill ha och till och med öka. Till exempel går nästan en kvarts miljard från den här summan till att skicka iväg avvisade och utvisade. Exakt hur stor del av den här klumpen som är kostnader vi skulle kunna dra bort om Sverigedemokraterna fick bestämma är naturligtvis svårt, men låt oss för att vara snälla mot dem säga 5 miljarder. Det är den direkta kostnaden för invandringen till Sverige. Resten är alltså kostnader för att ha medborgare. Om man vill hårddra det. Det är också kostnaden för solidaritet, medmänsklighet och att vi tar hand om en extremt liten del av människor som runt världen måste fly sina hemländer. Men låt oss inte hårddra. Låt oss slå hål på propagandan om att “invandringen kostar 267 miljarder” Där man naturligtvis räknar in socialbidrag, arbetsmarknadsåtgärder, polis och till och med ökade kostnader för sjukvård.

“Men de lever på socialbidrag!” Det är sant att fler invandrare än etniska svenskar procentuellt sett lever på socialbidrag (eller ekonomiskt bistånd som det så fint heter numera) och liknande eftersom många av dem flytt hit, står utanför samhället, inte kan språket och så vidare. Det kan en femåring räkna ut. Jag tycker i likhet med de allra flesta att det här är kostnader vi ska ta för att hjälpa vår omvärld. Men vad kostar det exakt? Går det att få reda på?

Jadå. Allt går att få reda på. Man kan till exempel titta i den här Tabellen hos SCB och se att 105 000 hushåll bestående av utlands födda och flyktingar delar på knappa 6 miljarder. Ungefär 1 miljard går till flyktingar. Svenskfödda får ungefär 4 miljarder i ekonomiskt bistånd. I posten “utlands födda” ingår som tidigare konstaterat också en massa människor som står oss så pass nära kulturellt och geografiskt att inte ens Sverigedemokraterna tycker att det är konstigt. Säkerligen en hel del finländare (varav eventuella finlandssvenskar alltså borde räknas till den svenska nationen enligt SD) danskar, engelsmän, amerikaner, holländare och så vidare. Förmodligen ingår i gruppen “utlands födda” också ett stort antal svenska medborgare. Den kostnaden kommer vi alltså ha kvar, även med SD vid rodret. Men vi är snälla mot SD och struntar i det. Då har vi 6 miljarder till i direkt kostnad för invandringen (som alltså egentligen inte alls är en kostnad för invandring, utan för utanförskap och fattigdom) Totalt är vi nu uppe i 11 miljarder. DET är vad invandringen “kostar”.

“Utlänningarna får A-Kassa!”

Ja, man får A-kassa om man först har haft ett jobb och alltså bidragit till både sagda A-kassa och samhällets produktion. Det är alltså inte heller en kostnad för invandring, utan en kostnad för att ha arbetslösa medborgare, som tidigare INTE var arbetslösa och då både producerade och betalade skatt.
Men om man vill kan man naturligtvis ta reda på hur mycket A-kassa som går till “Utlands födda” Jag har väntat ganska länge på siffrorna eftersom ingen verkar ha frågat efter dem förut, vilket såklart är jävligt märkligt. Efter ett antal mail och en faktura på 2 700 + moms så fick jag I alla fall ut det här dokumentet från SCB som visar att det är 66 168 utlands födda som får I snitt 43 845 kr I A-kassa för en total kostnad på knappa 3 miljarder om året.
Sjukpenning och liknande är en större kostnadspost, nämligen 187 807 utlands födda som får I snitt 80 593 kr. Det ger en kostnad på lite drygt 15 miljarder.
Totalt kostar alltså ulands födda ungefär 18 miljarder I A-kassa och sjukförsäkring. Slår vi ihop det med Migrationsverket och socialbidragen så är vi nu uppe I 29 miljarder.

Om man nu vill vara snäll mot Sverigedemokraterna (och det vill man ju, de har det inte så lätt) så kan man ta med kostnader för polis och sjukvård också. Om man bläddrar till Statsbudgetens bilaga nr 6 eller tittar här så ser man att hela rättsväsendet, alltså inkl SÄPO, domstolar, polis och allt annat kostar knappt 36 miljarder. De utlands födda är ca 18% av Sveriges befolkning, men eftersom de politiskt inkorrekta kommer gnälla om att invandrare begår brott så belastar vi dem med 25% av den summan och lägger på 9 miljarder som kostnad för gruppen.

Sjukvården kostar 192 miljarder om året och om vi ger utlands födda 20% av den kostnaden så får vi 38 miljarder till att lägga på som en kostnad för invandrare. Så här resonerar man ju inte när det gäller några andra grupper och jag tycker det är helt irrelevant att ta upp de här kostnaderna som kostnader för invandring, men jag gör det bara för att visa hur fel Sverigedemokraterna har.

Totalt har vi nu alltså fått kostnader på 76 miljarder för gruppen “Utlands födda” alla dessa siffror är räknade till Sverigedemokraternas fördel och det ÄR ett helt absurt sätt att förhålla sig till kostnader för invandring. De verkliga, direkta kostnaderna för invandring är, som jag redan visat, mindre än 11 miljarder om året.

Men vi är som sagt snälla mot SD och använder 76 miljarder som kostnad. Nu drar vi av skatten som gruppen “utlands födda” betalar och kommer enligt statistiken från SCB fram till att 942 502 utlands födda människor tillsammans betalar drygt 50 miljarder i skatt. Då har vi 26 miljarder kvar för oss andra att bära kan man tänka. Men då har man tänkt fel. De 1,4 miljoner utlands födda människorna betalar nämligen också mängder av andra skatter som arbetsgivaravgifter, punktskatter och framförallt moms. År 2005 uppgick statens intäkter för moms till 251 miljarder. Företag betalar inte moms, vilket innebär att 20% av den summan är pengar som staten får in från “utlands födda” alltså ca 50 miljarder till. Redan här betalar alltså gruppen “utlands födda” för sig själv. Och då har jag inte räknat med deras arbetsgivargifter, deras tobaksskatter eller det faktum att vi behöver invandrarna för att skapa nya jobb… Jodå, du läste rätt.

Som jag tidigare påpekat så är en av de viktigaste frågorna för att lösa arbetslösheten i Sverige att ställa om från jobb som vi utför för dyrt och för dåligt, till nya jobb. Jobb som ingen ens har tänkt ut ännu. Vi har 366 177 utlands födda med någon form av eftergymnasial utbildning, vilket du kan läsa här DET är en enorm resurs och inte en belastning, särskilt inte som många av dem skaffat sin utbildning i länder där någon annan än vi betalat för den.

Dessutom finns det mycket som pekar på att invandrare bidrar till ökad handel. T ex den här studien från UD visar att 12 000 människor födda i ett annat land kan öka sveriges export med 7 miljarder.

Enligt den här statistiken har vi också 72 000 utlands födda företagare. Företagare som kommer att ge jobb. Som kommer att kläcka nya idéer och faktiskt driva det här landet framåt, i stället för bakåt som Sverigedemokraterna vill.

Dessa 72 000 företagare betalar förutom skatt på sin lön en massa arbetsgivaravgifter och dessutom bolagsskatt (tror att det är 28% av ett bolags vinst som går till skatt) och det har jag som sagt inte heller räknat med på plus-sidan för gruppen. Förmodligen täcker gruppen “utlands födda” sina egna kostnader även när de politiskt inkorrekta börjar gnälla i kommentarerna om att det kostar pengar att invandrare sliter på våra vägar, att det är dyrt med speciell mat i skolmatsalarna och att SFI kostar pengar.

Kort sagt, ingenting Sverigedemokraterna säger om invandring stämmer. Inte heller deras siffror i den mån de ens presenterar några. Det är bara läsa kommentarerna till de tidigare delarna i den här serien för att se att så fort någon “politiskt inkorrekt” blir motbevisad så kommer en ny fantasi-siffra. Om du befinner dig i en debatt med någon som klagar på invandring, kräv fakta. Riktiga fakta. Det finns att få tag på. Lita inte på bloggar, lite inte på forum, gå till offentliga handlingar och räkna själv.

De politiskt inkorrekta är naturligtvis inte intresserade av att räkna själva. De kommer börja hojta i kommentarerna om att det inte är invandrare som grupp som är problemet, utan vissa specifika grupper. Afghanerna och Somalierna framförallt. De kommer ha rätt när de säger att dessa grupper på kort sikt kostar samhället pengar, men sådant ändras. Det ändras det lättare ju bättre vi är på att integrera människor som kommer hit och ta vara på det de har att komma med i stället för att vara rädda för det. Ta forna Jugoslavien som exempel. Det var en våg av invandring som invandringsfientliga hade mycket att säga om för några år sedan. De kom hit och kostade pengar, skulle inte få några jobb (eller, som vanligt, om de fick några jobb så tog de “svenskars” jobb.) Läs den här rapporten och se hur deras kurva sett ut. När gruppen började komma till Sverige hade den inga jobb, därför att den inte hade några kontakter, inte kunde språket, inte kände någon här. Gruppens kurva pekar stadigt uppåt från 58% sysselsättning efter 5 år till 70% efter 10 år därför att både den och vi andra varit relativt bra på att integrera den. Gör vi samma sak med Afghaner och Somalier så kommer de också jobba. Gör vi det inte så kommer de vara arbetslösa. Det är vårt val, ingen annans. Irakiernas kurva går också stadigt uppåt från 31% sysselsättningsnivå efter 5 år till 47% efter tio. Att det är färre som har arbete från utomeuropeiska länder beror på många saker, men man ska definitivt inte underskatta den strukturella rasismen i det här sammanhanget och ju mer Sverigedemokraterna får föra fram sin propaganda om olika folkgrupper och länders befolkningar, desto svårare kommer det bli för dessa grupper att få jobb därför att vi infödda svenskar “vet hur de är” och alltså kommer anställa någon hygglig europé. Rasism är vad det handlar om.

Läs också de andra delarna om Sverigedemokraterna där en hel del bakgrund och siffror finns: Del 1, del 2, del 3 och del 4

Stort tack till Fredrik Krohnman som hjälpt till att korrläsa och kolla siffror.


348 kommentarer på “Sverigedemokraterna del 5”


 1. Minne says:

  Robban: Är det absurt att ta illa upp av skällsord? Man använder dessa för att kränka, provocera och trycka ner andra, eller för att man är en empatilös idiot.
  Att låtsas ovetande om detta är bara löjligt.

  Sen är din insikt i islam katastrofal. Jag råder dig att inte skriva om en religion du uppenbarligen inte satt dig in i det minsta.
  Att sprida fördomar som sanning faller tillbaks på personen när bättre vetande granskar det skrivna.
  Religionskunskap för högstadiet går att läsa om man missat det som yngre.

  Moxs: Du gör lite konstiga slutledningar måste jag säga.
  T.ex. den gamla floskeln att man inte skulle få kritisera invandring och integration. Uppenbarligen får du ju det. Det jag tror du stör dig på är att du inte får göra det oemotsagd.
  Men varför skulle andra bara svälja dina påståenden utan att granska dessa närmare?
  Vad gör dig och dina åsikter så speciella att kritik inte borde förekomma?

  Vidare kommer det aktuell kritik riktad mot SD, baserad på partiprogrammet, baserad på uttalanden från politiker detta år.
  Så det är knappast så att människor går speciellt långt bak i tiden för att kritisera.
  Men det är ett effektivt trick att sätta upp halmgubbar. Synd bara att dom är så uppenbara.

  SD är inte intresserade av demokrati, visst låter det som att partiet står för demokrati, men frångår man så grundläggande principer som religionsfrihet så är man inte demokrat.

  Det verkar tyvärr inte som att du granskar SD kritiskt. Så ditt påstående faller rätt hårt.

  Ska du dra upp fornnordisk mytologi kan du väl åtminstone använda rätt namn? Gjallarhornet heter det.

  Leif Clavenheim: På vilket sätt är kvinnor hotade av flyktingar?

 2. Robban says:

  @Minna
  Du är precis meningslös att diskutera med!
  I ditt tidigare inlägg kritiserar du och avfärdar det jag skrivit helt utan någon form av fakta eller bevis för att jag skulle ha fel. Det är därför helt meninglös skitsnack.

  Du påstår att SD stå för saker som de inte gör och kan inte ge ett enda exempel för att de står för det.

  Det är uppenbart att de hotas på många sätt. Om de inte förstår det efter att ha läst länken nedan är du ohjälplig.
  http://www.friatider.se/fortfarande-100-invandrare-bakom-valdtakter-i-oslo

 3. Minne says:

  Robban: Det du skriver saknar belägg.
  Hade du haft något underlag hade jag lagt ner tiden på att motbevisa det med källor.
  Nu är det knappast värt ansträngningen.

  Jag säger att SD står för det som går att utläsa ur politiska utspel, uttalanden och principprogram. Behöver man leda dig till informationen i handen för att du ska ta det till dig?
  Är du så hemmablind att du inte kan varsebli heteronormativiteten, kristendomvurmandet och chauvinismen?

  Om du tror att överfallsvåldtäkter är något som hotar dom flesta kvinnorna så är du ute och cyklar.
  Statistisken finns på BRÅ, slutsatser av denna är att det är extremt liten risk att råka ut för det övergreppet. Och den mest sannolike förövaren är en man, vilket ursprung han råkar ha spelar ingen som helst roll. Det är inte ursprunget som gör våldtäkten. Könet verkar dock spela in.
  Klart intressant att hävda att 61 anmälda brott, i ett annat land, skulle ha den betydelsen.

  För övrigt är det just nationalisters konsekventa utnyttjande av våldtagna och våldtäkt politiskt som gör mig mest förbannad och besluten att bekämpa rörelsen. Så ge mig bränsle på min eld du.
  Jag välkomnar det.

 4. Robban says:

  @Minna
  Ge mig ett enda bevis för att SD är manschauvinistiska. Snälla! Snälla!

  “Om du tror att överfallsvåldtäkter är något som hotar dom flesta kvinnorna så är du ute och cyklar.
  Statistisken finns på BRÅ, slutsatser av denna är att det är extremt liten risk att råka ut för det övergreppet. Och den mest sannolike förövaren är en man, vilket ursprung han råkar ha spelar ingen som helst roll. Det är inte ursprunget som gör våldtäkten. Könet verkar dock spela in.
  Klart intressant att hävda att 61 anmälda brott, i ett annat land, skulle ha den betydelsen.”

  Förlåt men jag kan inte hålla mig längre nu.
  Du är ju fan dum i huvudet! Allt du skrivit där är fel och åt helvete!

  “För övrigt är det just nationalisters konsekventa utnyttjande av våldtagna och våldtäkt politiskt som gör mig mest förbannad och besluten att bekämpa rörelsen. Så ge mig bränsle på min eld du.
  Jag välkomnar det.”

  Exakt vad är fel med att förhindra våldtäkter!?

 5. Adam Gustafsson says:

  Till Robban

  “Anledningen till att jag använde sådana begrepp var delvis för att de andra som kommenterade använde liknande eller värre begrepp. Jag förstår att vissa tar illa upp med ordet neger men jag tycker inte de borde det. Många tar illa upp för att de blir kallade svarta också. Det är ju bara absurt.”

  Men varför gjorde du det då!? Är du inte tillräckligt mogen för att inse att människor kan ta illa upp? Du är ansvarig för det DU säger. Om jag kallar en person Fetto tar personen antagligen illa upp även om han inte borde det.

  “Att försvarret tränar inför inbördeskrig är ett faktum: (Länkt)”

  Ja detta var en övning. Jag ringde förövrigt Försvarets press tjänst (vilket du kan nå på tel: 08 788 88 88) och frågade om det här: “Nej det gör vi inte” När jag frågade angående den här övning sa dom att det ingår i försvarets uppgifter att “utbilda i många tänkta scenarion” Men att dom har en utryckt policy att förbereda trupper för ett kommande inbördeskrig finns inte i hotbilden. Kolla upp det själv innan du gör dina egna slutsatser.
  Men visst vid en första anblick tänker man ju varför gör dom så? Det är helt enkelt deras uppgift att öva inför olika tänkbara scenarion. Jag erkänner dock att jag inte frågade om det fanns en hotbild. men det är en alldeles för ledande fråga.

  “Om Sverige har större Klassklyftor än någonsin är väl en bedömningsfråga. För min del så upplever jag det extremt att det idag finns stora grupper “svenskar” boende i avskilda områden som är analfabeter som aldrig har gått i skolan… Jag säger inte att SD är de enda som “kan” göra något åt de men att de är
  de enda som har ambitionen och vill tillämpa metoder för att göra något åt problemen.”

  Nej det är inte en bedömningsfråga om klassklyftorna är större än tidigare i svensk historia. Dom har varit större [FAKTUM] ofantligt mycket större! och nej dom är inte dom enda med ambitionen att göra något åt det. Därmed inte sagt att dom har vuxit dom senaste fyrtioåren. Jag kan ge dig min förklaring på varför det är så men som jag ser det får vi diskutera på annat håll. Personligen ser jag inte att SD har någon tillräckligt
  intellektuellt tillfredsställande lösning på dom gruppers ekonomiska problem Som du tar upp. Jag håller till viss del med dig om att Sverige har allvarliga brister på synen om ansvar. Men skulden ska inte beläggas på invandrare. Om dom är orsaken? Nej det tror jag inte.

  “Vad är det för kontra-produktivitet och “vi och dom” du pratar om? SD vill väl mer än något annat parti skapa ett enat land? Inte ett land som segregeras av ghetton som bara bli fler och konstant fylls på med fler och fler invandrare som får det omöjligt att integrera sig? Ja det är Svenskarnas fel att integrationspolitiken har misslyckats och därför tar jag avstånd från den och röstar inte på de partierna som fört och för politiken.”

  Försök att hålla dig till kontexten. Det finns rasism betäckande
  “vi och dom” tänkande. (Både bland etniska svenskar och invandrare))
  Du verkar vara helt förnuftig
  så jag förstår inte hur du misslyckas att se att SD själva bidrar till att skapa polarisering i samhället och att SD inte har några tänkta metoder att lösa den här konflikten på ett humanitärt sätt. -“Det är DOM som ska anpassa sig”, det är -“DOM som är rasister”, det är -“DOM som våldtar etc”. Men om SD vill belysa ett problem (Vilket dom har all rätt att göra) så
  ska dom inte lägga premisserna på andra människor. Dom får gärna säga att Rasism och främlingsfientlighet ska upphöra, då hade jag till och med hyllat dom. Men det är inte vad dom gör. Dom säger att det bara är en form av rasism som ska upphöra. nämligen den rasism som existerar bland invandrare emot svenskar, men varför inte den som existerar bland svenskar också?
  Det är detta som gör svenska befolkningen och många andra grupper ser ner på Sverigedemokrater både högern och vänstern och uppåt och neråt.

  Du säger att dom ska skapa ett enat land. Klassklyftor uppstår inte pga. att landet är oenat, i såna fall skulle Sverige aldrig ha varit enat men dessutom ännu mer oenat tidigare i historien. och framför allt aldrig kommer att kunna bli enat förens alla ekonomiska, sociala problem har blivit lösta. Det du har läst eller fått berättat för dig är onyanserat och (igen ledsen för att säga det) falskt. Sverige har aldrig varit enat och för mig ser jag enhet som en utopi. Samhällen är aldrig helt enade.
  däremot kan dom vara mer stabila. men som jag ser det beror det på hur starka dom MÄNSKLIGA värderingarna är, inte hur UNIFORMA och HETEROGENA värderingarna är.

  Jag läste SD.s integrations politiska program för övrigt. Där stod ingenting om hur Segregationen i förorterna ska lösas. (Jag är ledsen att säga detta) Men dom ljuger dig rakt upp i ansiktet. Vad det stod däremot berättar mycket om är att “DOM” ska integreras och Assimileras. Och det är nog något som du nöjer dig med. Men Vad jag märker är att du vill att dom som är här du vill dom väl och du tycker att situationen som den är nu är ohållbar. Jag säger bara att jag håller med dig fullt! Som invandrare har det i många platser i Sverige är Ohållbart och kan bara lösas med omfattande samhälls om organisering som jag ser det. Däremot kommer SD inte att verka för en sådan samhälls-om organisation. Detta är något som alla människor i Sverige måste göra, jag hittar inget (på den lilla tid jag läste) som förespråkade en sådan fullständig social omorganisering. (Skicka gärna en länk om du har hittar en för jag är väldigt angelägen om att läsa om det förslaget). Jag vill även påpeka och gå ifrån Invandrarnas situation för att få en nyanserad bild. Alla ungdomar i Sverige har det svårt. Där jag växte upp har det varit förjävligt sedan åttiotalet. Inte arbetslöshet direkt men snarare brist på social miljö. Ungdomsgårdar läggs ner. Vi var tvugna att
  leka ute på nätterna. Inte för att vi hade tråkigt men det var helt enkelt brist på ställen vi kunde vara på.

  “SD är det enda partiet som verklgen vill att man ska räkna på vad invandringen kostar. Deet är ju egentligen helt sjukt att inte de sittande riksdagspartierna inte dragit igång en sådan seriös utredning. Betners uträkning är ju som jag hoppas att du förstår bara ett skämt. Han kan inget om att räkna på sånt och har gjort den med ursprungsmålet att visa att invandringen inte kostar. Grundar man sin asikt på en komikers uträkningar är det nåt som är fel.”

  Nej Nu får du se allvarligare på situationen än det här. Du kan själv gå igenom Exakt det som Magnus Betnér har skrivit. Han har källhänvisat och referenserat allt det välskrivet och referenserat som sagt. Det skulle inte spela någon roll om det hade varit en snickare ifrån Elvslöv som hade skrivit det. Om du skriver med källor och uppger referenser. Och Framför allt är ÄRLIG. Så kan jag godta det. jag vet inte mer vad du behöver för att godta en artikel.

  Den debatt som SverigeDemokraterna för liknar mycket den debatt som Amerikanska evangelister för. Dom, precis som SD saknar grund och statistik för sina uttalanden. Därmed inte sagt att invandring kostar samhället resurser. Men om du läste Magnus artikel så läste du även att dom betalar denna kostnad för sig. (Om man nu väljer att separera etniska svenskar och invandrare som ekonomiska grupper, något jag finner rasistiskt. Oj förlåt! Främlingsfientligt)

  “Jag har enbart sagt att homosexuella är överrepresenterade bland SD väljarna bland annat på grund av att homosexualitet leder till dödsstaff i flera muslimska länder. Och att det är vanligt folk som röstar på SD och inte bara nazister etc. Inget annat!”

  Tyvärr människor med dålig förståelse för Sociologi, antropologi, psykologi. Och statsvetenskap. Jag tycker vi bör överge 1800tals tankar för hur samhället ska vara strukturerat. Dessutom vill jag se fakta för dina utlåtanden. Visst det innehåller ett resonemang som jag finner logiskt. Men SverigeDemokraters syn på homosexuella skulle nog avråda dom flesta HBT personer från att rösta på dom. Skulle du rösta på ett parti som ville att du inte skulle få gifta dig i kyrkan? att dom dessutom “är överrepresnterade” dvs. en majoritet finner jag svårt att tro på, men tills du skaffar dig statistik :)

  “Du har missat något väldigt viktigt här. Hur tror du att ett bygge av en Moske finansierade av bland annat finansierarna av Al-quaida skulle gynna de muslimska invandrarnas integration till det svenska samhället? Enligt min bedömning är bygget av en moske det sämsta man kan få för sig att göra för att gynna integrationen och stoppa rasismen. Meskerna som finns i Sverige snvänds bland annat som bas för terrorist rekrytering till Somalia och det råder en stark könsapartheid. Kvinnor får inte be i samma sal som männen och de måste bära sjal eller dylikt. De studerar och pratar främst arabiska i Moskeerna. Tror du detta gynnar integrationen och skulle du själv vilja bo granne med en moske? Stämmer kvinnosynen in på svenska värderingar osv.”

  Vad kan jag säga? DU är inte bara odemokratisk du är även så fullt ut egocentrisk att du tror det här?. Säg mig är kristna kyrkor i mellan östern samlingspunkter för tänkta terrorister sponsrade av Katolska kyrkan? I längden av det argumentet menar du alltså att svenska kyrkan sponsrar terrorism i Brasilien? Nej jag förstår att du inte menade så, jag ville bara visa hur ditt argument skulle sett ut om du applicerade dina egna åsikter på dig själv. visst hur mycket förekommer detta? Kan du visa mig en oberoende undersökning? Jag förnekar inte att det förekommer men inte i den utsträckning som du talar om.

  För mig så spelar det ingen roll om det finns en moské i min närhet. Jag har en moské tiominuter ifrån mig och det rör inte mig i ryggen. Men om du och andra har så enorma problem tycker jag ni borde ta tag i era problem och 1. gå och prata med dom, och om det inte hjälper 2. Söka terapeutisk vård. För jag har inget problem med olika religioner. Jag har muslimer i min släkt. Mina föräldrar är sekulariserade Kristna, min bror tror inte på något och jag själv är buddhist. Jag vet inte var du har fått alla dina uppgifter ifrån. Men om det stämmer att Al-Quaida hjälper till och finanseierar moskéer i sverige? SO what?! Kyrkor (inkl. Svenska Kyrkan) har missionerat över stora delar av världen. Sv. Kyrkan finns nog i vart enda land i världen. Katolska kyrkan existerar definitivt i vart enda land i världen. Du tar själv avstånd ifrån religioner men tar Sverigedemokraterna avstånd ifrån Kristna som upprättar kyrkor i andra länder? Evangelister finansierar kristna fundamentalister i sverige (Det har jag ingen grund
  för. men har du träffat snubbarna som går omkring i vita skjortor och svarta byxor?) Så din ståndpunkt är moraliskt, miltsagt svag.

  “Ett bygge av en kyrka ger inte alls samma konsekvenser och har troligen väldigt liten negativ påverkan av integrationsmöjligheterna för invandrarna. personligen är jag mot all av religion (även religionerna feminism och mångkultur).”

  Ja och Nej på det uttalandet. Har kyrkobyggen några negativa konsekvenser? Det har kanske negativa konsekvenser för dig, och några andra med dålig självkänlsa och självförtroende. Inte för mig iaf. Det är bara du som avgör vad som ska beröra dig ingen annan! Att det blir en konflikt är helt naturligt. Japan är ett enormt komformt land jag uppmanar dig och utmanar dig att bo där i ett år och se hur länge du står ut med att behöva anpassa dig till allt, du förstår i japan är enormt Homogent och etnocentriskt land. I Många arabiska länder lever Muslimer och kristna grannar och den här debatten som SD för existerar inte. Arabiska länder har en lång tradition av religös tolerans. Vill du diskutera det med mig är jag mer än glad att göra det. Jag satt och diskuterade detta med en muslim, hon sa att jag visste mer om Islam och Qurán än hon konstigt nog.

  “Det kan inte vara en rättighet att utöva sin religion/tro praktiskt. Det ska vara en privatsak och religionen ska kunna kritiseras och restrikteras. Alla religioner är inte lika bra. Om jag kommer på en religion som tvingar mig att gå alltid gå naken även på offenliga områden kan man inte tillåta det för att det är religionsfrihet i Sverige etc.”

  Exakt det råder religionsfrihet i Sverige därför FÅR Muslimer
  Utöva sin tro praktist, du missar detta fatalt. Jag och två andra
  vänner startade upp ett buddhist tempel på min hemort. Men enligt dig och SD så ska jag inte ha någon rätt att gå dit inte mindre öppna tempel? Har jag bara rätt att utöva meditation hemma och inte få utöva det i grupp? Ja religion är en privatsak och personligen vill jag behålla det så. Och Muslimer jag träffar är oftast för att religion ska vara privat sk. sekulära muslimer. Jag träffar även muslimer som är av uppfatningen att religion ska vara offentligt, men ändå vägleds av att andra religioner och icke religioner är ska vara helt accepterat. Dem skiter helt enkelt i vad andra människor tycker och tror på. Det du pratar om är en liten asocial minoritet. Så snälla försök att visa lite nyanserad världsbild. Om den finns? Ja visst gör den det! Vad vill du att jag ska säga mer egentligen? Alla håller med om detta, vi ser det på tv, läser det i tidningar. Det är tydligen bara du som har gått miste om det. Men du ser detta som en konspiration att alla inte går ut och demonstrerar mot det “Det är SD samlade plikt att göra något åt det.” och visst dom har verkligen lyckats sätta en hel grupp människor på skamtavlan.

  “Grundiden är att invandrarna ska ta efter svenska värderinger. Det är inte svenskana som ska anpassa sig efter invandrarnas religion, kvinnosyn/manssyn/barnssyn etc, för att ena landet. Det finns inte plats för så skilda syner på hur man ska behandla kvinnor samma land osv.”*

  Varför ska invandrarna ta efter mig eller dig? Har du ett så uppblåst ego att du tror att våra värderingar är universellt perfekta? Däremot är jag för en sekulariserad människo syn, som även funnits i Muslimska kalifat. Du kanske minns morerna? religionsfrihet diskuterades inte det bara så. Men detta är inte vad SD vill åstakomma. Om du tror det vilket du bevisligen inte tror ber jag dig för alla människors skull att sluta inta en så polariserad position. Muslimerna vill inte det, kristna vill inte det och Svenskarna vill inte det. Det är SD som vill det och andra populistiska partier som gagnar makt för människors osäkerhet.

  Och varför kan inte olika syner samexistera? Min granne är SDare, vi kommer överrens över vardagliga saker som tvättider, städning av gemensamma utrymmen tillsammans med resten av huset som där för övrigt bor Chilenare och en Finne och en arab. Det är bara du och resten av värdekonservativa som tror att människor ifrån andra kulturer är helt depriverade av att kunna komma överrens gemensamt.

  Sverige har redan innan Islam kom till Sverige skillnader i befolkningen och värderingar. Det märks ju tydligt mellan dig och mig. Anser du att någon av oss är mer svensk än den andra? Skulle det kanske vara för att jag är Buddhist, direktdemokrat
  eller är det för att jag inte tycker kvinnor är underställd mannen? Berätta exakt vad det är som gör att vi delar en gemensam syn på någonting! och att det skulle göra mig och dig till definitionen Svensk. För tydligen är inte relgionsfrihet den definitionen.

  Jag försöker resonera så gott jag kan med alla människor jag träffar. ibland går det bra ibland går det sämre. Men med dig så lyckas jag inte för att du anser att det MåSte Existera en norm. Jag anser att alla människor skapar sina egna normer eller inte. Personligen försöker jag leva efter det senare för att för mig är normer något som får mig att inte kunna vara flexibel och anpassa mig. Däremot inte sagt att jag har tankar över hur jag
  ser och behandla människor. men jag tycker inte att dom ska vara
  cementerade. Nu, du får gärna tycka att Invandrare ska integreras kanske till och med bli kristna äta griskött etc. men varför skulle dom överhuvudtaget göra det? Och framförallt varför är det så negativt om du hade valt att bli muslim?

  *”1. Bland annat genom som jag tidigare sagt. Genom tydliga och
  strängare regler så att befolknigen vet att de invandrare som
  missköter sig straffas och utvisas. De invandrare som sköter sig
  ska gynnas. Det minskar misstron mot invandrarna. Sanningen ska
  utredas så att inte utrymme för spekulation ges. Danmark och
  Norge kan ses som föregångsland till stor del.”

  Jag ska hålla mig till kontexen (dit tidigare inlägg)^.
  Du kan inte göra något åt det att vissa människor konverterar till en annan religion och om du tycker det är fel? Så är du emot en lag som kallas religionsfrihet. Anders Svensson har all rätt att konvertera så har du med. Muslimer har all rätt att konvertera till Kristendom buddhism etc.
  Däremot om det är anpassningen du är emot. Varför då? Människor anpassar sig efter varandra. om du är rädd för det vet jag inte vad jag ska säga Däremot inte sagt att vi kan upprätt hålla gemensamma värderingar och dom punkter där vi inte är eniga kan diskuteras. Men om jag har fattat det rätt är SD inte villiga att föra en diskution med muslimska föreningar om dem här frågorna. Om du vill ha bevis för att Muslimer anpassar sig till våra värderingar Här: jag hoppas dettta är övertygande nog. http://www.reformislam.org/sve/

  OM någon kallar detta för islamofobi är jag villig att göra detta men jag tror inte någon inom vänstern högern hade definerat detta som islamofobi. Personligen tycker jag att en person som begår ett brott ska dömmas i det land personen begår brottet i. Om det är en svensk medborgare ska personen inte deporteras pga. att jag tycker det är odemokratiskt att deportera människor jag tycker att vi ska hålla en viss standard för vilka rättigheter människor ska ha. Begår du ett brott så ska det inte ta bort dina rättigheter. Tex. Vissa tycker inte att människor som avtjänar fängelsestraff ska få rösta. Jag finner detta högst odemokratiskt vi låter naturen av brottet vara osagt men du har redan fått din rörelsefrihet inskränkt räcker inte det då?

  Du behöver inte spekulera brotten och dess straff påföljder. Kolla upp det Sverige har ett generöst transparant samhälle. Alla dokument som förs finns att kolla upp så om du gör en undersökning om det (OCH INTE POLARISERAR OCH DRAR SLUTSASTER SOM DIREKT MOTSÄGER VETENSKAPLIG FÖRSTÅELSE INOM OMRÅDET) Så kan jag till och med börja använda det för att ändra min världsbild.

  “2. vad är skillnaden?”
  Jag kunde inte förstå/hitta kontexten. Kan du förklara?

  “Du upplevs mycket seriösare än övriga som kommenterat. Jag vet inte vilken “sida” du står på men det finns mycket skitsnack de andra skrivit som är mer befogat att kritisera än det jag skrivit tidigare.”

  Jag tänker inte säga hur jag ställer mig politiskt. Det jag kan säga
  är dock att jag anser att samhället och ekonomin ska vara direktdemokratiskt. Det lilla jag säger är för att undvika person angrepp och off topic anklagelser. Oftast börjar man med person angrepp. Jag diskuterar ett liknande ämne med en person på youtube. kallade han mig “Vänsterrunkare”, “muslimfjäskare” Jag förstår inte på vilket sätt det skulle vara argument på något sätt.
  Jag anser att kritik du har fått är berättigad på många punkter men självklart ska man alltid hålla sig ifrån person angrepp. Tack för att du upplever mig seriös jag ska ta tillvara på det.

  Ha det fint!

  Du med.

  Ps. på grund av längden på diskussionen så föreslår jag att vi bör avsluta det här. Går du med på att du får två svar till och jag får ett. Sedan kan vi fortsätta via mail om du är intresserad. Ds.

 6. Moxs says:

  @Minne
  Konstiga slutledningar? Ja om man kallar det en floskel att man inte får kritisera invandrings och integration.
  Klart jag kritiserar den, jag försöker ju vara en fritt tänkande individ och inte ett utav de bräkande får som bölar i den mediala fårskocken. Däremot kan jag inte påstå att det får ske fritt.
  Om du nu är 100% ärlig Minne så skulle du nog hålla med om att om man lika öppet kritiserade dessa samhällsfrågor som man gör i övrigt skulle man bli förföljd av vänster patrask, uthängd i media som någon typ av “-ist” (valfri bokstavskombination framför Ras-,Fac-,Naz-) och i övrigt förföljd i en modern typ av häxjakt.Så fritt är det alltså inte.

  I ärlighetens namn så skall det väl hållas med om att visst, SD drar säkert till sig icke demokratiska krafter eftersom dom som enda parti öppet vågar kritisera heliga samhällsfrågor(se ovan).
  Men för den sakens skull så behöver ju inte partiet i sig vara rasistiskt. Jag menar om ett parti förespråkar ett öppnare lantbruk och mer stöd till lantbrukare så behöver ju inte partiet i sig bestå av bönder för det?

  Det gäller för dig att skilja mellan person och sak. åsikt och mening!

  Jag skulle vilja påstå att SD visst är intresserade av demokrati, bara för att man kritiserar en samhällsfråga så behöver man inte vara odemokratisk för det? Det man gör är att fråga sig huruvida islam är ett lämpligt inslag i ett västerländskt lands värderingar och hur det påverkar. Man har aldrig gått ut och sagt att man inte får tro på vad man vill, utan att vi inte skall anpassa oss efter islam (vilket jag inte tänker att göra), utan att de som kommer hit skall anpassa sig till oss!

  Och jag ber om ursäkt, jag skrev visst lite för fort, plus att jag var trött (se klocklaget när inlägget gjordes..), Gjallarhornet heter det helt rätt!

  SD 2010

 7. Minne says:

  Moxs: Du begär att slippa omgivningens protester, invändningar och emotsägande.
  Sorry, men det är inte så det fungerar.
  Du är fullt fri att starta en websida där du kan kritisera av hjärtans lust, du behöver inte ens göra det möjligt att kommentera.

  Mordhoten, planer på överfall och andra trevligheter har inte förhindrat mig ifrån att motarbeta nationalister alla dessa år.
  Det är sånt man får räkna med förekommer när man yttrar sig om kontroversiella ämnen.

  SD är främlingsfientliga, det förekommer rasistiska strömningar förvisso, men partiet har en kultur/religionsvinkel som handlar om annat än etnicitet.

  Det man gör är att sträva efter att förbjuda anhängare av en religion att utöva denna. Samt att förespråka klädförbud, stopp av byggnation av tempel och annat som andra religioner kan ägna sig åt utan att trakasseras.
  Det finns ingen större skillnad mellan dom abrahamitiska religionerna och alltså heller ingen anledning att särbehandla.

  Däremot ska religionen hållas separat ifrån stat, landsting och kommun. Men i Sverige har vi en ohälsosam partipolitisk inblandning i kristendomen. Det är ett större problem.

  Känns det inte lite fånigt att skriva om det potentiella valresultatet i höst som början av Ragnarök?

 8. J says:

  Bra presentation på problemet, spännande när dessa siffror släpptes idag också för den delen, http://www.dn.se/ekonomi/ingen-okad-arbetsloshet-for-utlandsfodda-1.1134153.

 9. Henke says:

  Men samtidigt måste man få tycka vad man vill, många känner sig trygga med att ha sina traditioner. Som jag till exempel, klart man ska hjälpa folk som har det dåligt men samtidigt måste invandringspolitiken fungera vilket det uppenbarligen inte gör idag. Du kan ju inte tvinga folk att tycka som dig, det vill säga att alla kulturer ska blandas. Jag har alltid varit nöjd med som det är idag och vill inte att något ska ändras speciellt mycket.
  Samtidigt kan du vara lugn när det gäller SD, då jag tänker rösta blankt.

  Såg din show i Västerås, keep it up!

 10. Kristofer says:

  Tänker skriva Magnus Betnèr på min valsedel.

 11. Moxs says:

  @Minne
  För att klargöra: Jag har aldrig varit ute efter att inte bli emotsagd, jag förväntar mig det, särskilt på ett PK forum som det här.
  Vad jag däremot vänder mig emot är när direkta felaktigheter och dumheter kastas fram som argument och när människor med icke populisitiska åsikter ges nedsättande epitet!
  Det är det som jag även vänder mig emot när det gäller kritiken gentemot SD både vad gäller deras politik och anhängare.
  Inget annat parti får uppleva en sådan särbehandling och rentutav diskriminering som SD blir utsatt för.
  Och jag hoppas du skojar när du även skriver att det är vad man skall förvänta sig när man driver kontroveriella frågor,för visst kan man förvänta sig det, men jag kommer aldrig att acceptera det..!

  Och återigen, man strävar inte efter att bekämpa en religion, man kritiserar kanske och ifrågasätter lämpligheten?
  Man ställer frågan “Vad har det här för inverkan på vårat samhälle och våra värderingar”, en högst befogad fråga då jag märker att vårat samhälle och våran omgivning sakteliga förändras till det sämre.
  Vad gäller klädförbud så säger det sig väl själv att en heltäckande klädsel inte är speciellt lämplig och fullständigt opassande i ett västerländskt samhälle ur flera perspektiv, Jag ser den som kvinnoförnedrande, icke funktionell ur identifieringssynpunkt och opraktisk och trafikfarlig.
  Vad gäller byggande av tempel, Vad jag ställer mig frågande inför är väl varför Sverige skall göras till ett islamskt centrum med sjuttioelva moskeér och tempel överallt?

  Och varför jag beskriver valet 2010 som ett potentiellt Ragnarök, ja det kan komma sig av att jag då hoppas att det luftslott som tidigare och sittande regering byggt upp kommer att raseras samt att alla självgoda media apor för sig en betänklig knäpp på näsan när SD får ett markant ökat stöd av den Svenska befolkningen. Få se om ni kan ignorera oss då?!

 12. […] I artikeln Sverigedemokraterna i papperskorgen skriver Göran bland annat: Tack Magnus Betnér för ditt engagemang, ditt arbete men framförallt din skärpa när du roar dig med att dissekera Sverigedemokraterna. […]

 13. Minne says:

  Moxs: Detta är en privat bloggs kommentatorsfält, inget forum.

  Och Magnus kan knappast kallas politiskt korrekt om man har någon koll på hans uttalanden.

  Varför skulle jag skoja om det? Ägnar man sig åt att uttala sig inom vissa ämnen kommer vissa typer av reaktioner. Det är något man måste räkna med. Det duger inte att vara dumnaiv.

  Jo, det är just att stoppa religionen som eftersträvas.
  Att hymla om saken är bara fegt.
  Sen ser jag inga problem med värderingarna som inte finns inom både kristendom och judendom också.

  Men vad har du med att göra vad andra väljer att klä sig i?
  Det är inte din ensak vad någon annan bär för plagg, även om du väljer att projicera fördomar och annat på den med klädseln.
  Håll tassarna borta från vad kvinnor väljer för kläder, vi är inte egendom som någon har rätt att domdera över.

  Och vilka tempel folk väljer att bygga är deras ensak där med. Deras pengar, deras mark.
  Vad har du med saken att göra?

  Eh, du kanske skulle läsa på om Ragnarök och se vad det faktiskt handlar om.
  Det där var enbart tragiskt och historielöst.

 14. Moxs says:

  Jag är medveten om att det är ett kommentarsfält tack :) men jag ser väl egentligen internet som det forum där man ska kunna diskutera, om än så i privata bloggar. Nu var det här jag hittade och tog upp debatten.Det är det som gör internet så fantastiskt!

  Nä sant.. Magnus är inte en politiskt korrekt människa.. du har en poäng där.!

  Och ja jag hoppades att du skojade med mig om att man skall acceptera våld och hot om våld bara för att man debatterar kontroveriella ämnen? Reaktioner ok, det förväntar jag mig, saklig argumentation visst inga problem, plumpa påhopp, lögner pajkastning.. tycker jag inte är ok, men det finns ju idioter överallt :)
  Våld och hot hör dock inte hemma på en demokratisk arena och skall absolut inte accepteras, vare sig av dig eller mig eller någon annan.. det är fascism i sin högform!

  Återigen ett Ad-hominem argument om att SD vill STOPPA religioner! Jag fortsätter att hävda att man enbart vill ställa sig kritisk till andra religioners ökande inflytande i det svenska samhället.

  Tja vem är jag att lägga mig i kvinnors klädstil? ingen alls faktiskt, Jag bara ställer mig undrande till om det verkligen är kvinnor som kommit på de heltäckande klädesplagg som jag menar är kvinnoförnedrande?
  Ja men naturligtvis är det kvinnor i Teheran som kommit fram till dessa moderna och stilrena klädesplagg som mer påminner om ett tält, men vad som mangris vet jag om stil och fashion.Dessa heltäckande under av mode måste ju vara helt fantastiska.. begrepp som “bad hair day” och en illa placerad acne finns ju inte längre :)..
  Du får klä dig precis hur du vill.. bara du går att identifiera, och din klädsel inte utgör en trafikfara så bryr jag mig inte.

  Vad gäller mina kunskaper om Ragnarök så är det enda som är fantasilöst din oförmåga att se hur jag väljer att göra min liknelse.

 15. Minne says:

  Moxs: Man ska inte acceptera hot eller våld, man ska dock räkna med att det kommer om man utsätter sig för risken. Och planera därefter.
  Naivitet har man inte mycket för när man ligger där och blöder.

  Sen när blev SD en person?

  Kvinnor kom inte på klackskor, urringade linnen, korta kjolar, nätstrumpor eller stringtrosor heller, ändå väljer många kvinnor att bära dessa. Deras val.
  Dessa plagg anses av en hel del vara förnedrande och sexistiska.

  Varför ska jag gå att identifiera? “Papieren bitte” är knappast en trevlig samhällsordning. Så länge jag inte begår brott ska jag få vara helt anonym i det offentliga om jag så önskar.
  På vilket sätt skulle muslimers klädsel utgöra en trafikfara?

  Du liknar världens ände med en knäpp på näsan… Behöver inte sägas så mycket mer om det.

 16. olle says:

  Visst… bra försök av Betner att försöka motbevisa!
  Tyvärr är detta försök för bristfälligt, han är lika fel ute som SD, ingen av dem har förutsättningar för att räkna ut vad det egentligen kostar!

  Jag är ej rasist eller håller på SD.
  Tvärtom tycker jag att det är okej att bekosta invandring av människor som haft det svårt i sina hemländer.
  Däremot kan jag ej se seriöst varken på SD eller Betner uträkningar!

 17. Moxs says:

  Ok att kvinnor kanske inte var ursprungs skaparna till klackskor , stringtrosor m.m.. det hör väl ändå inte riktigt hit?
  Ni väljer att bära det av egen fri vilja? Och de som anser att det är sexistiskt bär fotriktiga skor med hålfotsinlägg? Av egen fri vilja.. det är det som kallas ett fritt samhälle och demokrati!
  Men att dessa heltäckande klädstilar skulle vara ett påfund av kvinnor för kvinnor som man väljer att bära av egen fri vilja har jag svårt att tro på riktigt! Jag menar att gå klädd i tält, jeans inkl. varmfordrad vinterjacka när det är över 30 grader kan väl aldrig vara praktiskt eller ens hälsosamt? eller att tvingas bada i ett heltäckande klädesplagg på stadens badhus när det står stora skyltar med “Förbjudet att bada med underkläder” som tvingar min tonåriga son att visa att han minsann inte har kalsonger under sina badshorts, och att dom bara är sydda sådana.
  Men det är helt ok att heltäckta hucklemadamer plaskar runt med mer tyg på kroppen än vad jag bär vintertid? Och du vill få mig att tro att det är dom som har valt detta? (skulle knappast tro det)..
  Som sagt så finns det en praktisk aspekt när det gäller dessa heltäckande klädesplagg och dessa har jag redan redovisat ovan så tänker inte göra det igen.. Det är lite störande att du drar dina paraleller med tyskland bara för att antyda nazism?
  Du får vara helt anonym om du vill, och du är dessutom anonym om du nu inte väljer att bli en offentlig person eller basunera ut ditt namn vid varje steg du tar.. men för den sakens skull behöver du ju inte trä ett lakan över huvudet och springa runt som ett spöke, det ligger ju andra anledningar bakom en sådan klädsel det vet du!
  http://www.dn.se/debatt/jag-kan-inte-havda-ratten-att-ga-kladd-i-bikini-i-mosken-1.959085

  :) du har fortfarande inte förstått min paralell med Ragnarök!
  fortsätt gissa så kanske poletten trillar ner?

 18. Aleks says:

  Jag tycker man ska avverka alla religioners påverkan på politik. Inte är Kristendom någonting att hurra över.

  Och om man vänder på frågan. Visst, muslimer vill kanske bygga tempel i Sverige. Så vad hindrar etniska svenskar (vad det nu är) som är kristna att bygga fler kyrkor? Ta tag i saken, bygg kyrkor, håll traditionerna levande.

  Kan säga att min bjudning av pakistanier och kurder på svensk midsommarmat för nångon månad sen var en succé. Vi utbytte recept och kände os jävligt kulturberikade.

  Kanske man ska försöka leva med sina egna traditioner, istället för att förbjuda andra? Eller ska man ta o förbjuda all medeltida idioti som hör till “traditioner”? Vi slutar då också fira jul och påsk tycker jag, och sätter ut lite mer strategiskt valda lediga dagar åt folket under alla möjliga tider på året. Jag vill till exempel fira Nobeldagen lite mer, och årsdagen av månlandningen. Känns som rätt mycket häftigare grejer än att svälta sig i en månad eller panikshoppa presenter till alla man känner “för att det är så man gör”.

 19. Minne says:

  Moxs: Poängen är att du inte har rätt att bestämma huruvida kvinnor klär sig i bikini eller burka.
  Det är inte din ensak vilka kläder en kvinna väljer.
  Att förbjuda kvinnor kläder baserat på egna fördomar är direkt förkastligt. Precis som det är förkastligt att påtvinga klädsel.

  Nu är det lite skillnad på att bada med smutsiga underkläder och att bada i heltäckande kläder, speciellt utvalda som badkläder. Det som ska ner i bassängen ska vara rent, det är motivet.

  Nu blir jag lite deprimerad, är du så historielös att du inte känner till uttrycket? Det handlar inte om nazism, det handlar om repressivt samhälle där medborgaren granskas konstant, där medborgaren betraktas som suspekt och ständigt kontrolleras.

  Frågan är fortfarande vad du har med min klädsel att göra. Med andra kvinnors klädsel att göra. Vi är inte egendom.

  Att man visar andra respekt, i deras hus, genom att klä sig utifrån deras preferens, i den mån man känner sig tillfreds med det, är inget svårt.

  Din parallell suger.

 20. Moxs says:

  Ok.. jag är helt med och instämer till fullo att jag på inga sätt skall ens försöka bestämma över hur du eller kvinnor eller någon annan klär sig. Jag brukar inte ens få ha något att säga till om när mina barn klär på sig.. brukar bara ha invändningar när det är vinter och dom klär sig för kallt :)

  Du missar min poäng här. Det är knappast så att jag försöker bestämma hur du eller någon annan klär sig, det är snarare så att jag försöker belysa lämpligheten av klädesplagg påtvingade av religion eller hederskultur?
  Är det den typen av samhälle vi vill ha i Sverige? Och det berör så mycket mer än bara kläder, för du får säga vad du vill, världen ser inte ut som det svenska samhället! Vissa delar av världen har så annorlunda sammansättning att många av oss som bor i Sverige ser på det med avsky (jag menar då Barnprostitution, Barnsoldater, Könstympning, jag listan kan göras lång..)
  Och det här är precis det jag vill belysa, jag är inte så ytlig att jag bara bryr mig om hur folk klär sig!

  Man får ofta höra epitet som “rädd” och “fobi” när man blir bemött i forum bara för att man är bekymrad över hur utvecklingen av samhället har förändrats till det sämre?
  Missförstå mig inte nu men jag är inte rädd, jag är mer bekymrad.

  Vad jag är ute efter är att jag vill behålla och värna om de grundläggande värderingar och synsätt vi har (eller åtminstonde hade) på vårat samhäller och våra medmänniskor, värderingar som idag är på väg att försvinna mer och mer. Det har ingenting med traditioner att göra som Alex beskrev ovan, utan den värdegrund som skapats här långt tidigare som jag inte är beredd att göra avsteg ifrån. Fira jul, Hannukah eller Kwanza I.D.G.A.F! Men när värdegrunden urholkas bara för att befolkningen förändras för att människor som kommit hit tar med andra värderingar som strider mot det samhälle vi har eller haft då blir jag bekymrad.!

  “Att man visar andra respekt, i deras hus,(land),genom att klä sig utifrån deras preferens (händer inte idag), i den mån man känner sig tillfreds med det, är inget svårt.(nä det tycker inte jag heller, men så ser verkligheten inte ut idag!)”.

 21. […] idioter är vi Posted on juli 9, 2010 by Viktor Jag läste precis Magnus Betners bloggserie angående Sverigedemokraternas politik och hur invandring påverkar oss svenskar. Helt och hållet underbart. Jag menar, jag har inte på […]

 22. Minne says:

  Moxs: Det finns inget lämpligt i påtvingad klädsel överhuvudtaget, men att som SD och en hel del andra försöka förbjuda kvinnor att bära dessa plagg är precis lika illa som när någon försöker tvinga någon att bära plagget från första början.

  Vi har legal könsstympning i Sverige, problemet är att den inte är begränsad till myndiga. Och det är könsdiskriminerande då flickor är fredade men inte pojkar.
  Där behöver vi jobba på att förändra.
  Tyvärr har vi även barnprostitution, om än i väldigt begränsad skala och det är ett brott.

  Personligen anser jag att samhället har gått framåt i det stora hela. Alltså förbättrats.

  Dom värderingar vi hade var rätt unkna och är inget jag gärna ser en återgång till.
  SD däremot strävar efter att man återgår till en tid där många människor betraktades som lite sämre, som sjuka, som i behov av förmyndare. Nej tack till det.

  Landet förvaltar vi gemensamt, däremot får man anpassa sig när man besöker andras hus och hem, vad folk väljer att göra offentligt är reglerat tillräckligt idag.
  Du får helt enkelt acceptera att din omgivning väljer att uttrycka sin kultur i det offentliga. Du omfattas av samma frihet.

 23. […] nätstrumpor eller stringtrosor heller, ändå väljer många kvinnor att bära dessa. Källa: http://www.magnusbetner.com/2010/06/sverigedemokraterna-del-5/ Leave a Comment Name (required) E-mail (required) Website Formatting your Comment(Close)Formatting […]

 24. Frida says:

  jag vill rösta på dig i valet. jag tror fan jag tar och gör det..

 25. Johan says:

  Herregud vad bra Betnér. Ska helt klart läsa de övriga delarna när jag kommer hem till Sverige igen! Betnér for president!!! ;)

 26. Andreas says:

  hahah, jaa. Det är fan rätt kul att läsa alla er som verkar varar rädda för “nya” religioner som till exemepel Islam.

  Nya religioner har väl fungerat för er förrut?
  Kristendomen verkar ju fungera hyfsat för er. Den kommer ju från mellanöstern. Fast den kanske har funnits här uppe så länge nu så, nu kanske den har “blivit” svensk?
  Eller tror ni på “asagudarna” eller dylikt ni som kallar er “äkta Svenskar” i religiös mening?
  Jag bara undrar?

  Ni som vill göra Sverige “svenskt igen” kan ju gärna ta en rejäl funderare på vad som är svenskt egentligen. För är det inte så att definitionen av vad som är “svenskt” förändras under tidens gång?
  Och den kommer att fortsätta göra det för all framtid?

  *
  Fortsätt med det du gör Betnér, du är grym (y)

 27. Bert Karlsson says:

  SD 2010!!

 28. Emelie says:

  SD kan aldrig hindra att andra kulturer påverkar oss. Många håller på med yoga, men ingen reflekterar över att det är från Asien.

 29. Klarsynt says:

  Jag har inte orkat läsa igenom alla kommentarer så jag vet inte om någon hänvisat till den intressanta rapport tidigare.
  http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf

  Ett utdrag ur rapporten: ” Beräkningarna i denna rapport visar på en årlig omfördelning från infödda till invandrarbefolkningen motsvarande 1,5 till 2 procent av BNP för år 2006.”

  Det är professor Jan Ekberg från Växjö universitet som författat rapporten.

 30. ACS says:

  Tänkvärt:

  Om nu SD farit med osanning och överdrivit kostnader och övriga negativa bieffekter av den havererade invandringen så hade dom varit inbjudna till varenda diskussion i både radio och tv.
  Att inte hela svenska folket genomskådat denna logik är helt ofattbart, för då hade vilken medioker bondpolitiker som helst kunnat glänsa och visat sig på styva linan när han med statistik och fakta tryckt ner SD skorna

  Ärligt Talat:
  OM de vore så lätta att överbevisa och ta ner på jorden med hjälp av befintlig statistik, tror ni då inte att ovanstående scenario skulle utspelat sig redan?
  Tror ni de stänger SD ute från debatter för att skydda dem så de inte skämmer ut sig och gör bort sig i TV när de kommer med lögner som vilken B-komiker som helst kan överbevisa??
  (Jo, Betnér, vi såg alla din “komik-show” från USA…)

  Det är nog faktiskt så att det är Herr Betnér som hittar på en del och kör med lite sminkade sanningar..

  Betnér: Ärligt talat, du som har SD som i en liten ask och kan motbevisa allt de säger och i stort sett förinta hela deras Partiprogram enligt dig själv.
  Kan inte DU bjuda in Åkesson till en direktsänd debatt? Jag är HELT säker på att NÅGON TV-kanal skulle nappa på erbjudandet och om inte så kunde du ju sända den LIVE på nätet, antingen själv eller genom SD-televison..

  JAG tror iallafall att Åkesson skulle sopa mattan med dig å det brutalaste och denna sida med desinformation skulle gå i graven över natten.

  PUT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS…

  Vidare: SD sökte under Almedalenveckan NÅGON som kunde debattera med Robert Spencer, varför ställde du inte upp, du som kan motbevisa allt?

  Vidare gjorde INGEN Muslimkramare eller ledande Muslim detta. Inte ens Gardell som avsatte tid för att sitta på Ship to Ghaza “hade tid” fast han senare var på Almedalenveckan..

  Inte var de väl rädda för debatt med någon som var påläst? Sanningen är att ni hade fått krypa ut med svansen mellan benen och er trovärdighet hade varit noll efteråt och det visste ni förstås. Otroligt fegt, om man nu ska vara pro-Islam så upp till bevis..

  Så här gick det för SvD´s Per Gudmunsson. Väntade på en uppföljande fråga men han verkade ha fått nått i halsen? Patetiskt..

  http://www.youtube.com/watch?v=sQ6yUkdbDMk&feature=player_embedded

 31. Bra jobb Magnus says:

  Mycket bra jobb, Magnus. Fortsätt med det goda arbetet och skit i vad SD-korkade idioter skriver till dig och tycker till.

 32. Religion says:

  Lite konstigt att SD alltid anklagar islam och invandrar för allting som händer i Sverige och i världen.

  Det kan vara svårt för SD:are att förstår, då detta ligger över deras IQ-nivå, men ingen anklagar kristendomen för 1:a eller 2:a världskriget, ingen anklagar kristendomen för att århundrade har hindrat utveckling i världen och fortfarande gör det i många kristna länder i världen.

  Och en sak till: Det finns inte något som heter svensk kultur eller för den del kultur som förknippas med en nation. Kulturer möts och då uppstår en ny kultur, en gemensam kultur och det har inget med nationalitet att göra.

 33. Kalle says:

  Om nu det är så positivt för ekonomin med asylinvandring så undrar jag varför alla andra länder försöker stoppa asylinvandringen till varje pris?
  Kanske du skall kontakta dom länderna och berätta för dom vilka dåliga ekonomiska rådgivare dom har.
  T om Sverige köper in maskiner för att kolla fingeravtryck så man ska lättare kunna avvisa asylsökanden.
  Jag ställer upp på invandring men många av dom som kommer hit genom asylinvandringen under många gånger falska förespeglingar är absolut ingen bra ekonomisk affär.
  Skulle man byta ut alla dom som kommit hit som asylinvandrare mot Kineser, Vietnameser, Filippinare etc skulle Sverige blomstra.
  T om en outbildad vietnames har inga problem med att skaffa jobb medans knappt någon somalier har jobb.

 34. Moxs says:

  Lite konstigt att jämföra invandringen och integrationen med andra och första världskrigen? Lika förödande kanske?
  Och sedan den här fortsatta plattityden med att man är rädd för islam? Jag vill bara klargöra att för min del har det inget med rädsla att göra, mer med en viss klarsynthet när det gäller den “berikning” vi utsätts för, och en önskan att slippa den!

  Och sedan det här tramset med att det inte finns något som är svenskt? Det absolut nedrigaste vi kan göra mot de människor som vill komma hit och integrera sig i vårat samhälle borde väl ändå vara att beröva dem en möjlighet att göra det genom att sudda ut våran egen identitet och säregenhet? Jag vet inte om ni är ute efter att sudda ut alla säregenheter, men när det gäller andra kulturer så är man inte så snabb på att förneka att den existerar i samma utsträckning som ni förnekar den svenska!

 35. aqqt says:

  Uppskattningar, ad hominem-argument, totalt felaktiga “argument från politiskt inkorrekta” och utelämnande av obekväma uppgifter. Herr Betnér räknar exempelvis inte in de kostnader som ligger på kommuner och landsting.

  Låt oss ta ett exempel:
  Att irakier efter tio år i Sverige endast har nått 47% sysselsättningsgrad. Betnér läste tydligen bara introduktionen eller utelämnade vad som menas med sysselsättning. I rapporten står det på sidan 29:
  “Sysselsatta enligt den registerbaserade statistiken: För att en person skall vara sysselsatt krävs att man skall ha arbetat i genomsnitt en timme i veckan under november månad.”
  Med andra ord räknas alla tolkar som på knackig svenska har tolkat föräldramötet och några utvecklingssamtal under månaden. Det är jättebra att de tar chansen att jobba, men deras existens i Sverige är ändå tärande ur ett ekonomiskt perspektiv.

  Detta skyller Betnér på svenskarnas rasism. Javisst, det kan mycket väl vara så att en och annan rasist vägrar anställa araber, men problemet sitter inte där.
  Vi har en galopperande ungdomsarbetslöshet i Sverige. Att invandrare som bryter på arabiska, till exempel, har svårt att få jobb är inte konstigt när tiotals helsvenskar söker samma jobb och har svensk utbildning. Det spelar ingen roll om man har samma utbildning om man har skaffat den på ett universitet som har lägre status eller inte går att jämföra, och dessutom har svårt för språket.
  Samtidigt lägger industrierna ner på löpande band. Lågutbildade svenskar med lång erfarenhet av fabriksarbete konkurrerar om samma jobb som lågutbildade invandrare och ungdomar. Självklart får den förstnämnda gruppen lättast jobb i de all rarare industrierna. Självklart är även tidigare invandrare från 90-talet som efter 20 år inte bryter allt för mycket och med och slåss om jobben.
  Det är inte rasism att anställa den som kan språket och har bäst/mest lämplig utbildning, det är sunt förnuft.

  Den enda rimliga slutsatsen måste vara att vi tar emot fler än vi kan integrera fullt ut och att Sverige har ett arbetskraftsöverskott.

 36. Annie says:

  Tack Betner för mycket intressant inlägg ang SD! Verkar vara otroligt många som har svårt att läsa innantill och saknar empati för andra människor. Keep up the good work!

 37. robert says:

  man undrar ju bara när det är nog? i oslo gjordes en undersökning nyligen där man fick fram att 17 av 18 som begår överfallsvåldtäckter är utomeuropeiska muslimer. dom anser att det är fritt fram att våldta någon helt beroende på hur personen är klädd. jag tror betner kommer att få skämmas i framtiden över hur han valde att svika sveriges befolkning i en tid då han fortfarande kunde ha hjälpt den. ush för sådana som blundar för verkligheten. betner och andra som är för ökad invandring skulle flytta till rosengård tycker jag och se hur svenskar och judar blir behandlade där. 80% av alla judar har för övrigt fått fly från malmö. fast just det, betner är ju en känd judehatare.

 38. Joel says:

  bra initiativ Magnus, tackar för den…

 39. Samir Abu Hassan says:

  Jättebra artikel Mange!
  Nu vill jag bara dela med mig lite av mitt liv här i sverige.
  Jag är född här i sverige,stockholm och känner mig mer eller mindre helt svensk även fast mina päron kmr ifrån den “fasansfulla muslimska världen”.
  Vfr skrev jag mer eller mindre svensk då, jo efter som jag heter Samir Abu Hassan blir jag aldrig sedd som en svensk fast jag hoppar de små grodorna eller sjunger nationalsången vid en fotbollsmatch eller skolavslutning. Tyvärr ser många svenskar mig fort inte som en svensk och på det sättet smittar det av sig till mig att jag inte känner mig helt svensk eller accepterad.

  Men det viktiga är att jag känner mig svensk och alla mina vänner som de flesta oxå kmr från “3:e världen” känner sig som svenskar. Vfr gör vi det då när så många andra inv. eller tillochmed andra generationens inv. som känner sig som just “invandrare eller blattar”.
  Jo, för jag och mina kompisar är uppväxta i ett område med kanske 70-80% etniska svenskar och just därför har vi fått uppleva den svenska kulturen på nära håll, vi har växt upp med med vänner som pratar ren svenska och gärna bjuder med oss på olika aktiviteter.
  När jag var 12år slogs vårat fotbollslag ihop med ett ifrån Rinkeby och då förstod jag skillnaderna mellan oss inv. från svenska områden och inv. från såkallade “ghetton”.
  Det första de sa till mina svenska vänner va: “Shit bre, ni är de första svennarna vi lärt känna”! EFTER 12 ÅR I SVERIGE!
  För att denna underbara land ska kunna fortsätta utvecklas och frodas, behöver vi en bättre integrations politik där inv. tvångplaceras ute i Danderyd, Lidingö eller liknande “etniskt svenska” förorter. För de viktigaste för en svensk som flyttar utomlands eller en irakier som flyttar till sverige är att lära känna kulturen man kommer till och lära sig språket. Det gör MAN INTE på en SFI kurs, utan att man får umgås och lära känna svenskar.
  Tack och hej leverpastej!
  Mvh Samir Abu Hassan

 40. Maria says:

  Jag väntar med spänning på del 6! Brottsligheten tycks vara favorit”argumentet” mot invandring just nu.

 41. Helyllesvensk says:

  Det är med stigande spänning och förvåning jag tar del av inläggen från en och annan som påstår sig sympatisera med SD. Att det är fritt att tycka vad man vill är helt ok. Även att framföra det offentligt är helt ok. Det är också ok att påstå saker även om man inte har det minsta belägg för sina påståenden. Självklar kan man bli bekymrad för hur dessa männsikors liv ioch livsrum ser ut. Men det som bekymrar mig mer är när de bemöter sina kritiker (även de sakliga) med kvädningsord, invektiv och förolämpningar. Alltså – om SD-anhängare tycker att de har rätt att framföra vilka horribla “sanningar” som helst så måste de väl även tillåta andra samma rätt. Exemepl: Ska man vara saklig och korrekt när man diskuterar och varnar för våldtäkter så är det primära budskapet till en svensk kvinna ” gift dig aldrig eller flytta aldrig ihop med en svensk man. Då löper du störst risk att bli misshandlad och våldtagen”. Är det inte så att det största hotet mot Sverige och det genuint svenska är SD?

 42. Ronnie says:

  Hej, Kul att läsa din sågning av SD. Sannolikt var den lite för lång och detaljerad för att partiets “intellektuella” anhängare skulle kunna förstå och ta till sig innehållet.
  En reflektion jag gjort är att samhället ibland bidrar till att skicka väljare i gapet på SD.

  När man på en skola förbjuder barnen att bära svenska fotbollslandslagets tröja för att det skulle vara rasistisk slår det fel. Vi är i Sverige och då är det naturligt att heja på Sverige. Det borde det också vara för de invandrare som fått svenskt medborgarskap. En sådan åtgärd gör att många unga känner sig mobbade i sitt eget land och det passar SD som hand i handske.

  I andra fall försöker man mörka sanningen som när det gäller att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Varje gång tidningarna gör en lista över de 25 farligaste brottslingarna brukar drygt 20 av namnen vara med utländsk bakgrund. Likaså när man räknar upp ledarna i kriminella nätverk som HA, Bandidos mfl. Min son är 15 och i hans värld är det invandrare som rånar folk på mobiltelefoner, pengar och mopeder. I vår stadsdel ser det tyvärr ut så och han har sett det med egna ögon. Om du eller någon försöker övertyga honom om något annat kommer han att känna att ni tar kriminella invandrare i försvar och att infödda svenskar är mindre värda. Det är bättre att medge problemet och aktivt försöka göra något åt det. Om man mörkar eller marginaliserar så genomskådar folk det och så får SD fler anhängare.

  När det gäller kriminaliteten är det ett fåtal som förstör för många. En fundering är om inte invandrarna/nysvenskarna kan göra något åt detta själva. De är ju ofta hårt knutna via familjeband och nätverk. Om normen är att kriminalitet inte är ok blir det svårare för någon att ägna sig åt det eftersom man då hamnar utanför gemenskapen.

  Sedan måste ju vissa invandrare bete sig lite smartare och klokare. Igår kväll efter Gothia Cup matchen mellan IFK Göteborg och irakiska Al Madina stormades planen av hundratals irakier som jagade de 15-16 åriga Göteborgsspelarna så att de fick rusa till omklädningsrummet för att söka skydd. Flera av dem utsattes för fysiskt våld.

  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article7510704.ab
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.413822-upprord-publik-stormade-fotbollsplan
  http://fotboll.expressen.se/Nyheter/1.2073482/har-stormar-de-planen-i-gothia-cup

  När invandrare beter sig så skjuter det sig själva i foten och skickar ytterligare några väljare till SD. Beter man sig som idioter så får man folk mot sig och bidrar till en bild av invandrare som inte bryr sig om eller accepterar svensk regler och normer. Med det senare menar jag att man har ett eget ansvar för vilken bild man vill att infödda svenskar skall ha av en. Klar man inte det så tackar SD och tar emot fler sympatisörer.

 43. Kalle says:

  Har dom om politiskt korrekta har skapat ett monster?

  I all välmening (förhoppningvis) har dom politiskt korrekta förmodligen har skapat ett monster!
  Detta startade samtidigt med Ny Demokrati (vars partiprogram till stora delar nu ändå genomförts av andra partier.)
  Då blev det antagligen fult i politiska kretsar att sätta krav på asylsinvandrare.
  För då kunde ju man kunde ju hamna i samma fack som Ian & Bert, antagligen det ultimata skämmighetsfaktorn för “riktiga” politiker.
  Man tävlade nästan i att stå så långt ifrån Ny Demokrati i alla frågor så man kanske ibland missade
  viktiga frågor.
  Egentligen handlar allt om att tillämpa samma regler och att kräva samma av asylinvandrarna som man gör av medelsvensson.
  Detta betende lever kvar än idag och det är lite som kejsarens nya kläder när man skall debattera asylpolitiken, alla vet men ingen vågar säga något.

  Jag tror att 90% av SD:s sympatisörer egentligen ej vill rösta på SD utan gör det i ren desparation eller protest mot hur Sverige blivit i dag.

  Om ni skulle ta bladet från mun och erkänna alla problem som asylinvandringen medfört.
  Jag anklagar er för att SD får fler och fler sympatisörer.
  Tyvärr så tror jag att SD behövs i höst från att politikerna att vakna upp från
  Sverige är inte rasistiskt trots att dom politiskt korrekta gör allt för att det skall bli så.

 44. Achmed says:

  Overfallsvoldtekter begås av ikke-vestlige innvandrere.

  http://www.nrk.no/nyheter/1.6567955

  Snacka bort detta om ni kan SVT är idag lika tillförlitligt som Bagdad Bob.
  Norge måste vara ett riktigt nazisttillhåll eftersom dom visar dessa lögner i era ögon??

 45. micke says:

  Siffror och statistik kan man alltid förvränga.
  Vad som borde diskuteras är vårt långsamma system i invandringspolitiken.Varenda jäkla migrationsärende skall stötas och blötas i oändlighet emedan den “stackars invandraren” skall bemötas som en förståndshandikappad och sitta och vänta i oändlighet medan pengarna tickar.
  Det som vore bäst för sverige enligt mig vore att dels ha en normal invandring (som Kanada) och så klart en asylinvandring.
  In i landet och direkt ut på en praktik i arbetslivet.
  Jag har ett fint exempel jag har försökt få hit min fru i 1 år.
  Varje vecka ett nytt papper som skall in och jag tror jag haft 20 olika personer på Migrationsverket som varit involverade.
  Många jag talat med har precis samma upplevelse.Arbetet i sig skulle kunna göras av dig eller mig på en vecka max. Tala om att kosta pengar. Men det säkerställer ju arbetsstyrkan.
  Sen skall vi ju inte tala om vad utvisningar kostar med ledsagare i buísnessclass – uppåt flera hundratusen för att utvisa en person.Sverige är utredningarnas och byråkratins förlovade land.Vi kan väl tillsätta en utredning om behovet att sätta invandraren i skola i ett par år. haha

 46. micke says:

  Läste i SvD. Lektorn Lars Janssons inlägg. Tog mig för pannan.Stackars elever.
  Invandringen kostar….
  Han måste missat lektionerna i sitt eget ämne. Ingen av de nämnda kostnaderna kan isoleras och behandlas som fasta kostnader.
  Vad jag menar är Invandringen kostar x kronor. Jo men vad bestämmer värdet på x.Om man minskar invandringen.Blir x mindre, jo men då minskar antalet anställda på migrationsverket, konsumtionen minskar vilket leder till andra kostnader.
  Vad jag menar är att det är inte helt lätt att bestämma x i hans sätt att räkna. Vilket både matematiskt och ekonomiskt är totalt
  amatörmässigt.Hur kan man som ekonom snacka om att man har fått x st jobb och vi fått in x+y antal invandrare att sätta på de jobben.Låt mig förklara så även han förstår: Om olle och fru med två barn invandrar tar han ett jobb men Olle skapar ju också jobb genom att köpa varor och tjänster och skapar jobb.
  Olle kanske har en bra ide och startar företag och anställer folk.
  Det är ju snarare så att vår politik och seghet gör att vi får driftiga individer att välja andra länder

 47. Achmed says:

  Micke skrev: …”Det är ju snarare så att vår politik och seghet gör att vi får driftiga individer att välja andra länder”

  Där slog du huvudet på spiken, Vi hindrar arbetsamma icke EU medborgare att få komma in i Sverige för att i stället ta emot asylinvandrare där den vissa nationaliteter har nära på 90% arbetslöshet.
  Kanada, Usa mfl välkomnar dom nyttiga och produktiva invandrarna och vi får föda dom som dessa länder ej vill ta emot.

 48. David Passgård says:

  Du har verkligen gett dig in i debatten, man/vi/jag har ingen rätt att ha åsikt om burkan för att jag är man? Vilket komiskt dåligt argument. Så vi har rätt att tala om för människor att dom måste ha kläder på sig? Eller försvarar du nassarna att få gå klädda som ss och springa omkring och heila?


Warning: fopen(/var/www/customers/a0215000/www.magnusbetner.com/html/wp/wp-content/ics-importer-cache/c785bf31cdf061d7105f9c5ef272226f.ics) [
function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/customers/a0215000/www.magnusbetner.com/html/wp/wp-content/plugins/wordpress-ics-importer/ics-functions.php on line 398
Error opening /var/www/customers/a0215000/www.magnusbetner.com/html/wp/wp-content/ics-importer-cache/c785bf31cdf061d7105f9c5ef272226f.ics